Mực nhựa abs sử dụng cho bút vẽ 3d

60.000₫

Mực nhựa abs sử dụng cho bút vẽ 3d pen 

với rất nhiều mầu xin liên hệ  để được đặt hàng đúng mầu ưng ý . 

Ưu điểm của loại mực ABS : 

dẽ tạo hình, tạo khối, tạo các sản phẩm ưng ý . 

nhược điểm: dòn, dẽ gẫy, có mùi  

Không được sử dụng trong phòng kín

 

Một túi gồm 2 mầu 10m