Chính sách đổi sản phẩm

Sản phẩm được đổi mới ngay sau khi khách hàng nhận sản phẩm từ đơn vị vận chuyển.  Xin liên hệ 0902249887 để phản ánh khi gặp lỗi