anten 14dbi dành riêng để độ tầm sóng xa dành cho H501s, h502s . 

tăng khoảng cách điều khiển và fpv thêm 200 đến 500m

Một khách hàng sử dụng tăng fpv lên tới 1km 

 

Vị trí lắp ăng ten