Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết thông tin  mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để liên hệ chuyển hàng cho quý khách. Ngoài ra chúng tôi không dùng bất kỳ thông tin cá nhân của quý khách  vào mục đích khác.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng một cách tuyệt đối